School uit Rome leert via jobshadowing over onze onderwijsmethodes

“Vorige week verwelkomde onze school vier collega’s van de Istituto Comprensivo “Raffaello Giovagnoli” uit Rome voor een twee dagen durende jobshadowing. Deze samenwerking bood een unieke kans om kennis te delen en te leren van elkaars pedagogische aanpak.”blikt pedagogisch coördinator internationalisering dhr. Gunther De Geeter terug.

“De bezoekers uit Italië werden ondergedompeld in de diverse vernieuwende pedagogische methoden die door onze school en de Middenschool worden toegepast. De Italiaanse collega’s waren onder de indruk van de mate van betrokkenheid en motivatie van onze leerlingen. Een van de bezoekers, mevrouw Maria Elena Vitagliano, gaf aan: Het is inspirerend om te zien hoe leerlingen actief deelnemen en verantwoordelijkheid nemen voor hun eigen leerproces. Dit is zeker iets wat we willen meenemen naar onze eigen school.”vertelt dhr. De Geeter tevreden.

Deze jobshadowing is slechts het begin van een veelbelovende samenwerking tussen beide scholen. Beide instellingen zijn vastbesloten om in de toekomst verder samen te werken. Het GO! atheneum Geraardsbergen zet al enkele jaren sterk in op internationalisering en boeiende Erasmusprojecten en zal daar ook in de toekomst op blijven focussen.