basiszorg & ondersteuning.

De studierichting.

 • De studierichting Basiszorg en ondersteuning is een studierichting in de arbeidsmarktgerichte finaliteit, gericht op doorstroom naar de arbeidsmarkt.
 • Leerlingen leren competenties die belangrijk zijn bij het uitvoeren van ondersteunende, logistieke en huishoudelijke taken, zorgen voor het dagelijks onderhoud, de schoonmaak, het maaltijdgebeuren en onderhoud van het linnen. Daar bovenop leren ze competenties m.b.t. basiszorg en basisondersteuning om hen maximaal voor te bereiden op een Se‐n‐Se na OK3.
 • Basiszorg en ondersteuning wordt als domeingebonden studierichting aangeboden in de derde graad. De basisvorming is dezelfde als voor alle andere studierichtingen binnen de arbeidsmarktgerichte finaliteit.

Leerlingprofiel.

Een leerling uit de studierichting Basiszorg en ondersteuning:

 • wil graag de distributie doen van allerhande materialen;
 • is bereid principes ter preventie van infectie en besmetting toe te passen;
 • is geïnteresseerd in het uitvoeren van eenvoudige sterilisatietechnieken;
 • wil effectief zorg dragen voor het dagelijks onderhoud en de schoonmaak van de woon‐, leef‐ en speelomgeving,
 • is bereid het huishoudelijk en of zorggerelateerd afval volgens de richtlijnen te verwijderen;
 • wil effectief zorg dragen voor kledij en textiel;
 • wil effectief maaltijden bereiden en zorg dragen voor het maaltijdgebeuren;
 • is bereid eenvoudige administratieve taken uit te voeren;
 • is gericht op het herkennen van de behoeften van cliënten en de basiszorg en ‐ondersteuning hierop af te stemmen;
 • wil cliënten ondersteunen bij verplaatsingen;
 • is geïnteresseerd in het uitvoeren van afgebakende zorgtaken bij cliënten conform het zorgplan;
 • is geïnteresseerd in het organiseren van ontspannings‐ en vrijetijdsactiviteiten in 1‐1 situaties;
 • is bereid sociale, communicatieve en (ped)agogische vaardigheden te hanteren in functie van het ondersteunen en verzorgen van cliënten.

Lessentabel.

Basisvorming.

5e
Levensbeschouwelijk vak2
LO2
Frans1
Engels1
GOALZ – MAVO/Nederlands4
GOALZ – Wetenschappen/Wiskunde4

Specifiek gedeelte.

5e6e
Indirecte zorg23
Voeding32
Opvoedkunde33
Verzorging22
Stage88

Vrije ruimte.

5e6e
Praktijk + OLB22

Vervolgopleidingen in het hoger onderwijs?

De leerlingen hebben na de derde graad één of meerdere beroepskwalificaties behaald. Op basis van deze beroepskwalificatie(s) is een intrede op de arbeidsmarkt mogelijk.

De leerlingen kunnen ook kiezen voor een beroepsgerichte Se‐n‐Se‐opleiding waarbij ze één of meerdere extra beroepskwalificaties kunnen behalen die hen extra kansen bieden op de arbeidsmarkt.

De leerlingen kunnen tenslotte ook kiezen voor Se‐n‐Se‐opleiding als voorbereiding op hoger onderwijs (bacheloropleiding).