koetswerk.

De studierichting.

  • De studierichting Koetswerk is een studierichting in de arbeidsmarktgerichte finaliteit, gericht op doorstroom naar de arbeidsmarkt.
  • Leerlingen leren competenties die belangrijk zijn bij omgaan met het koetswerk van voertuigen zoals carrosserie-onderdelen van voertuigen demonteren en monteren, beschadigde plaatonderdelen vervangen en herstellen en oppervlaktes voorbewerken om ze spuitklaar te maken.
  • Koetswerk wordt als domeingebonden studierichting aangeboden in de derde graad. De basisvorming is dezelfde als voor alle andere studierichtingen binnen de arbeidsmarktgerichte finaliteit.

Leerlingprofiel.

Een leerling uit de studierichting Koetswerk:

  • is gebeten door voertuigen;
  • heeft oog voor het correct en nauwkeurig uitvoeren van voorbereidende werkzaamheden;
  • is nieuwsgierig naar technologische oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken;
  • is getriggerd om zelf oplossingen te ontwerpen;
  • is bereid om deze eigen ontwerpen te realiseren.

Lessentabel.

Basisvorming.

5e
Levensbeschouwelijk vak2
LO2
Frans1
Engels1
GOALZ – MAVO/Nederlands4
GOALZ – Wetenschappen/Wiskunde4

Specifiek gedeelte.

5e6e
BK’s + stage
* BK Voorbewerker carrosserie
* BK Plaatwerker carrosserie
* BK Demonteur/monteur carrosserie
1818

Vrije ruimte.

5e6e
Praktijk + OLB22

Vervolgopleidingen in het hoger onderwijs?

De leerlingen hebben na de derde graad één of meerdere beroepskwalificaties behaald. Op basis van deze beroepskwalificatie(s) is een intrede op de arbeidsmarkt mogelijk.

De leerlingen kunnen ook kiezen voor een beroepsgerichte Se‐n‐Se‐opleiding waarbij ze één of meerdere extra beroepskwalificaties kunnen behalen die hen extra kansen bieden op de arbeidsmarkt.

De leerlingen kunnen tenslotte ook kiezen voor Se‐n‐Se‐opleiding als voorbereiding op hoger onderwijs (bacheloropleiding).