applicatie- en databeheer.

De studierichting.

  • De studierichting Bedrijfsorganisatie is een studierichting in de dubbele finaliteit, gericht op een specifieke waaier aan opleidingen in het hoger onderwijs waar bedrijfseconomie met focus op boekhouden en Human Resources (HR) centraal staat evenals een mogelijke toegang tot de arbeidsmarkt.
  • Leerlingen leren enerzijds inhouden uit algemene economie en toegepaste bedrijfswetenschappen en recht. Anderzijds voeren ze handelingen uit met betrekking tot de ondersteuning van een efficiënt boekhoudkundig, financieel en HR-beheer.
  • Bedrijfsorganisatie wordt als domeingebonden studierichting aangeboden in de derde graad. De basisvorming is dezelfde als voor alle andere studierichtingen binnen de dubbele finaliteit.

Leerlingprofiel.

Een leerling uit de studierichting Bedrijfsorganisatie:

  • is geïnteresseerd in toegepaste (bedrijfs)economische vraagstukken;
  • werkt zeer nauwkeurig en gestructureerd;
  • is bereid om administratieve taken uit te voeren;
  • heeft interesse in de onderliggende regelgeving;
  • heeft interesse in functionele ICT-vaardigheden.

Lessentabel.

Basisvorming.

5e6e
Levensbeschouwelijk vak22
LO22
Nederlands33
Frans22
Engels22
Wiskunde + STEM22
Natuurwetenschappen + STEM11
Geschiedenis + Burgerschap21
Aardrijkskunde11
Artistieke expressie10
Economische en financiële competenties 10

Richtingspecifiek

5e6e
Frans01
Engels01
Wiskunde + STEM 11
Toegepaste informatica11
Economie22
Toegepaste economie77
Bedrijfswetenschappen22

Vrije ruimte.

5e6e
Ondernemen & internationalisering11

Meer info?

https://docs.google.com/document/d/1G4TgvvWoGiCDNwXP5y7iBQhk7VILvALM6SLBIkysmKE/edit#heading=h.e5a6lbcnw4v3

Vervolgopleidingen in het hoger onderwijs?

Geesteswetenschap

Natuurwetenschap

Sociale wetenschap:
Onderwijs / Handelswetenschappen en Bedrijfskunde