elektromechanische technieken.

De studierichting.

  • De studierichting Elektromechanische technieken is een studierichting in de dubbele finaliteit, gericht op een specifieke waaier aan opleidingen in het hoger onderwijs waar professioneel gerichte industriële wetenschappen en technologie centraal staan evenals een mogelijke toegang tot de arbeidsmarkt.
  • Leerlingen leren daarom leerinhouden uit de toegepaste elektriciteit, elektronica en mechanica functioneel integreren in competenties die belangrijk zijn bij het onderhoud van industriële installaties.
  • Leerlingen voeren daarbij handelingen uit zoals het vervangen, herstellen en testen van elektrische, mechanische, hydraulische en pneumatische componenten in industriële machines.
  • Elektromechanische technieken wordt als domeingebonden studierichting aangeboden in de derde graad. De basisvorming is dezelfde als voor alle andere studierichtingen binnen de dubbele finaliteit.

Leerlingprofiel.

Een leerling uit de studierichting Elektromechanische technieken:

  • is geïnteresseerd in preventieve en correctieve onderhoudsacties;
  • wil nauwkeurige en efficiënte onderhoudsacties plannen;
  • is geboeid door oplossingen om de duurzaamheid van machines te waarborgen;
  • is nieuwsgierig naar technologische oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken;
  • is getriggerd om zelf oplossingen te ontwerpen;
  • is bereid om deze eigen ontwerpen te realiseren.

Lessentabel.

Basisvorming.

5e
Levensbeschouwelijk vak2
LO2
Nederlands3
Frans2
Engels2
Wiskunde + STEM2
Natuurwetenschappen + STEM1
Geschiedenis + Burgerschap1
Aardrijkskunde1
Artistieke expressie1
Economische competenties1

Specifiek gedeelte.

5e6e
Wiskunde11
Elektriciteit22
Mechanica22
Elektromechanica78
STEM-Engineering11

Vrije ruimte.

5e6e
FLEX13

Vervolgopleidingen in het hoger onderwijs?

Geesteswetenschap

Natuurwetenschap:
Industriële wetenschappen en Technologie (Autotechnologie, Elektromechanica, Elektronica- ICT, Energiemanagement, Energietechnologie, Ecotechnologie, Luchtvaart), Nautische wetenschappen

Sociale wetenschap:
Onderwijs