bedrijf & organisatie.

De studierichting.

Bedrijf en organisatie is een economisch gerichte studierichting uit de dubbele finaliteit binnen het studiedomein Economie en Organisatie. Naast een brede algemene basisvorming komen in het specifiek gedeelte een beperkt aantal onderdelen van economische wetenschappen (algemene economie en vooral bedrijfswetenschappen) aan bod.

In tegenstelling tot de economische studierichtingen in de doorstroom worden bedrijfswetenschappen hier uitsluitend toepassingsgericht aangereikt. Daarnaast komen ook talen en het functioneel gebruik van kantoorsoftware aan bod.

Leerlingprofiel.

Leerlingen die kiezen voor deze studierichting zijn vooral geïnteresseerd in een praktijk- en contextgebonden aanpak waarbij ze een aantal beroepssectoren verkennen (boekhouden, HR, sales en logistiek) en diverse digitale kantoortoepassingen. Aangezien communicatie in het Nederlands en andere talen daarbij onontbeerlijk is, zijn deze leerlingen ook gemotiveerd voor functioneel taalgebruik.

Lessentabel.

Basisvorming.

3e4e
Levensbeschouwelijk vak22
LO22
Nederlands33
Frans22
Engels22
Wiskunde + STEM32
Natuurwetenschappen + STEM11
Geschiedenis + Burgerschap12
Aardrijkskunde10
Artistieke expressie01
Digitale competenties10

Specifiek gedeelte.

3e4e
Toegepaste economie78
Economie21
Toegepaste informatica22
Nederlands01
Frans10
Engels01

Vrije ruimte.

3e4e
BOOST Wiskunde / Nederlands / Frans11
Keuze: Sport / STEAM-Labo / Debat11

Meer info? Bekijk dit filmpje.

Wat in de derde graad?

In de derde graad kan je kiezen voor de studierichting Bedrijfsorganisatie.

Vervolgopleidingen in het hoger onderwijs?

Geesteswetenschap

Natuurwetenschap

Sociale wetenschap
Onderwijs / Handelswetenschappen en Bedrijfskunde