toerisme.

De studierichting.

Wegens de economische, sociale en culturele impact van het toerisme op onze samenleving mag men ervan uitgaan dat leerlingen die deze studierichting kiezen, reeds contact gehad hebben met een aantal aspecten van de sector, hetzij via eigen ervaringen, hetzij via de media. Door deze studierichting verwerven ze inzicht in hoe de algemene actualiteit, geopolitieke situatie in de wereld, de evolutie van welvaart en welzijn en technologische innovaties grote kunnen invloed hebben op de ontwikkelingen die zich voordoen in de toeristische sector. Een eenzijdige motivatie vanuit het vooruitzicht „veel-op-reis-te-gaan‟ volstaat dus zeker niet om deze studies tot een goed einde te brengen.

Leerlingprofiel.

Leerlingen in deze studierichting houden van sociaal contact, kunnen zich maximaal aanpassen, hebben een open en kritische geest ten opzichte van andere mensen en culturen, zijn leergierig, willen mede zelfstandig extra-murosopdrachten en praktijkgerichte taken plannen, uitwerken en uitvoeren, kunnen zich vlot en passend in meerdere talen uitdrukken en verzorgen hun uiterlijk en houding volgens gebruikelijke afspraken binnen de toeristische sector.

Lessentabel.

Basisvorming.

3e4e
Levensbeschouwelijk vak22
LO22
Nederlands33
Frans22
Engels22
Wiskunde + STEM32
Natuurwetenschappen + STEM11
Geschiedenis + Burgerschap12
Aardrijkskunde11
Artistieke expressie10
Digitale competenties10

Richtingspecifiek

3e4e
Toeristische geografie22
Toerisme66
Nederlands01
Engels22
Frans22
Duits01

Vrije ruimte.

3e4e
BOOST-wiskunde11
BOOST-Nederlands11
BOOST-keuzevak: Sport/ Ondernemen / Spaans / Smaaklabo / Wiskunde (enkel 4e jaar)1*1*
* leerlingen kiezen optioneel voor een 33e lesuur

Meer info?

Wat in de derde graad?

In de derde graad wordt de studierichting Toerisme & Talen verdergezet.

Vervolgopleidingen in het hoger onderwijs?

Geesteswetenschap

Natuurwetenschap

Sociale wetenschap:
/ Onderwijs / Handelswetenschappen en Bedrijfskunde (Hotelmanagement, Media en Entertainment business, Toerisme en recreatiemanagement, Wellbeingen vitaliteitsmanagement)