maatschappij & welzijn.

De studierichting.

De studierichting maatschappij en welzijn is een studierichting in de dubbele finaliteit, gericht op een specifieke waaier aan opleidingen in het hoger onderwijs waar mens en samenleving centraal staan evenals een mogelijke toegang tot de arbeidsmarkt.

Leerlingen leren daarom leerinhouden uit toegepaste psychologie, pedagogiek en toegepaste biologie functioneel integreren in competenties die belangrijk zijn bij het omgaan met en zorgen voor kinderen en volwassenen.

Maatschappij en welzijn wordt als domeingebonden studierichting aangeboden in de 2e graad. De basisvorming is dezelfde als voor alle andere studierichtingen binnen deze dubbele finaliteit.

Leerlingprofiel.

Een leerling uit de studierichting maatschappij en welzijn:

  • is gefascineerd door zijn/haar eigen (gezondheids)gedrag en dat van anderen;
  • is gefascineerd door de levensloopfasen van de mens;
  • is ge├»nteresseerd in het theoretisch kader achter behoeften van kinderen en volwassenen;
  • is ge├»nteresseerd in de invloed van opvoedingssituaties op het gedrag van mensen;
  • wil inzicht verwerven in de theoretische onderbouwing van gezondheidsondersteunende activiteiten;
  • wil inzicht verwerven in het theoretisch kader achter het uitvoeren van huishoudelijke en logistieke taken;
  • wil inzicht verwerven in de theoretische onderbouwing van gevarieerde vrije tijd;
  • is bereid om zich te verdiepen in sociale, communicatieve en (ped)agogische vaardigheden in functie van het ondersteunen, verzorgen en begeleiden van kinderen en volwassenen.

Lessentabel.

Basisvorming.

3e4e
Levensbeschouwelijk vak22
LO22
Nederlands33
Frans22
Engels22
Wiskunde + STEM32
Natuurwetenschappen + STEM11
Geschiedenis + Burgerschap12
Aardrijkskunde10
Artistieke expressie01
Digitale competenties10

Specifiek gedeelte.

3e4e
Toegepaste biologie10
Toegepaste psychologie23
Indirecte zorg22
Voeding22
Opvoedkunde23
Verzorging33

Vrije ruimte.

3e4e
BOOST Wiskunde / Nederlands / Frans11
Keuze: Sport / STEAM-Labo / Debat11

Meer info? Bekijk dit filmpje.

Wat in de derde graad?

In de derde graad kan je kiezen de studierichting Opvoeding en Begeleiding volgen.

Vervolgopleidingen in het hoger onderwijs?

Geesteswetenschap

Natuurwetenschap

Sociale wetenschap:
Gecombineerde studiegebieden (Pedagogie van het jonge kind), Onderwijs, Sociaal-agogisch werk