elektromechanische technieken.

De studierichting.

Elektromechanische technieken is een technisch-wetenschappelijke studierichting uit de dubbele finaliteit. Leerlingen krijgen een brede algemene vorming en maken uitgebreid kennis met industriƫle technologie. Het specifiek gedeelte steunt op een wetenschappelijke basis van technische vakken (toegepaste elektriciteit en toegepaste mechanica) en de praktische uitvoering zoals beschreven in de onderliggende beroepskwalificatie(s). Daarnaast besteden leerlingen in deze studierichting veel aandacht aan STEM-vaardigheden.

Leerlingprofiel.

Elektromechanische technieken is een studierichting die uitermate geschikt is voor leerlingen met interesse in technologie en in het bijzonder in onderhoud van mechanische en elektrische systemen of koel- en warmtetechnieken. In deze studierichting werken leerlingen niet alleen met hun hoofd, maar gaan ze ook aan de slag met toepassingen in technische realisaties. Ze maken o.a. kennis met verschillende materialen, gereedschappen en technieken en ontwerpen en realiseren constructies en/of installaties, al dan niet met behulp van ICT.

Lessentabel.

Basisvorming.

3e4e
Levensbeschouwelijk vak22
LO22
Nederlands33
Frans22
Engels22
Wiskunde + STEM32
Natuurwetenschappen + STEM11
Geschiedenis + Burgerschap12
Aardrijkskunde11
Artistieke expressie10
Digitale competenties10

Richtingspecifiek

3e4e
Wiskunde + STEM11
Elektriciteit22
Mechanica22
Project STEM – Engineering12
Elektromechanische technieken67

Vrije ruimte.

3e4e
BOOST-wiskunde11
BOOST-Nederlands11
BOOST-keuzevak: Sport / Ondernemen / Spaans / Smaaklabo / Wiskunde (enkel 4e jaar)1*1*
* leerlingen kiezen optioneel voor een 33e lesuur

Meer info?

Wat in de derde graad?

In de derde graad kan je de studierichting Elektromechanische technieken of Applicatie- en databeheer kiezen.

Vervolgopleidingen in het hoger onderwijs?

Geesteswetenschap

Natuurwetenschap:
Industriƫle wetenschappen en Technologie (Autotechnologie, Elektromechanica, Elektronica- ICT, Energiemanagement, Energietechnologie, Ecotechnologie, Luchtvaart), Nautische wetenschappen

Sociale wetenschap:
Onderwijs