Onthaal & recreatie.

De studierichting.

De toename van vrije tijd en vooral de vraag naar kwaliteitsgerichte vrijetijdsbesteding vergt een verhoogde professionaliteit van de dienstverlening. Zowel de binnenlandse recreatie als zinvolle vrijetijdsbesteding van buitenlandse gasten dient te beantwoorden aan een grote verscheidenheid van de vraag. Bovendien is de vraag naar eigentijdse recreatie trendgevoelig en wijzigt ook het aanbod, vaak ten gevolge van een sterk wisselende mediabelangstelling en actualiteit.

Het aanbod van tijdelijke en permanente attracties, evenementen, programma’s e.d. kan zowel van de overheid als van commerciële ondernemingen uitgaan. Erin kunnen elementen vervat zitten die te maken hebben met communicatie, logies, transport, onthaal, animatie en al dan niet volledig uitgewerkte programma’s, voordrachten, lezingen en tentoonstellingen, enz. De op een uitvoerende taak gerichte opleiding past in een arbeidsmarktgericht profiel en omvat twee componenten:

  • enerzijds is er de onthaalcomponent, gericht op een vlotte omgang met belangstellenden, klanten, collega’s en medewerkers;
  • anderzijds wordt verwacht dat het afstemmen van de verwachtingen van recreanten gebouwd wordt op een degelijke kennis van het beschikbare aanbod.

Leerlingprofiel.

Deze studierichting heeft vooral de intentie om de leerlingen maximale kansen te bieden om in hun arbeidsloopbaan een job te kunnen uitvoeren gerelateerd aan vrije tijd.

Leerlingen die de studierichting Onthaal & Recreatie aanvatten dienen niet over een specifieke voorkennis te beschikken. Zij worden wel geacht over elementaire communicatieve en contactvaardigheden in het Nederlands en minimaal in één vreemde taal te beschikken, met een open geest voor culturele diversiteit. Een dynamische ingesteldheid geeft hen meer slaagkansen om op uiteenlopende situaties in de onthaal- en recreatiesector in te spelen.

Lessentabel.

Basisvorming.

3e 4e
Levensbeschouwelijk vak22
LO22
Frans11
Engels11
GOALZ – MAVO/Nederlands44
GOALZ – Wetenschappen/Wiskunde44

Specifiek gedeelte.

3e4e
BK’s
* BK Recreatief medewerker
* BK Onthaalmedewerker
1616
Frans11
Engels11

Vrije ruimte.

3e4e
Cluster praktijk / PAV22

Wat in de derde graad?

In de derde graad wordt de studierichting Onthaal en recreatie verdergezet.

Vervolgopleidingen in het hoger onderwijs?

Specialisatiejaren en graduaatsopleidingen