organisatie & logistiek.

De studierichting.

In de studierichting ‘Organisatie en logistiek’ maken leerlingen kennis met mogelijke toekomstige beroepenvelden binnen verkoop, administratie en logistiek. De focus ligt daarbij op communicatieve vaardigheden (in functie van onthaal en verkoop), administratieve vaardigheden (in functie van onthaal) en uitvoerende taken (binnen logistiek).

Leerlingprofiel.

We vinden hier leerlingen terug met een duidelijke interesse in toegepaste bedrijfscommunicatie die bereid zijn om mensen te ontvangen en verkoopgesprekken te voeren. Ze voeren administratieve taken uit met de verwachte nauwkeurigheid en efficiëntie, tonen interesse in softwaretoepassingen en reageren flexibel op diverse opdrachten.

Lessentabel.

Basisvorming.

3e 4e
Levensbeschouwelijk vak22
LO22
Frans11
Engels11
GOALZ – MAVO/Nederlands44
GOALZ – Wetenschappen/Wiskunde44

Specifiek gedeelte.

4e
Nederlands2
Frans2
Engels2
Toegepaste economie9
Toegepaste informatica 3

Vrije ruimte.

4e
Cluster praktijk / PAV 2

Wat in de derde graad?

De richting Organisatie en logistiek zal enkel nog in het vierde jaar secundair onderwijs worden aangeboden op het GO! atheneum Geraardsbergen en focust zich op de vaardigheden onthaal en winkelmanagement.

Onze school opteert vanaf het schooljaar 2023-2024 voor de studierichting Onthaal en recreatie in het derde jaar secundair binnen het domein ‘Taal en cultuur’.

Vervolgopleidingen in het hoger onderwijs?

Specialisatiejaren en graduaatsopleidingen