boekhouden – informatica.

De studierichting.

Naast interesse voor boekhouden en toegepaste informatica wordt er verwacht dat je logisch, pragmatisch en analytisch kunt denken en ordelijk en nauwkeurig kunt omgaan met cijfers.

Bedrijfseconomie bestaat uit drie delen:

  • de boekhouding bij de start van de onderneming (de boekhouding in de context van de wereldeconomie, doelstellingen van de onderneming, formaliteiten bij de start, de boekhouding in vogelvlucht, de voorraad in de onderneming, de eerste investeringen, financiering van de onderneming, marketingbeleid: kosten en juridische aspecten, kostprijsberekening, aanwerving personeel, verrichtingen met het buitenland);
  • boekhoudkundige verrichtingen bij het runnen van de onderneming (organisatiestructuur van een onderneming, werkplanning en communicatie, de start van het boekjaar, aankoopverrichtingen en betalingen, verkoopverrichtingen en inningen, financiële verrichtingen, boekhoudkundige verwerking personeel, buitenlandse verrichtingen, btw en btw-aangifte, de belastingen en de overheid, eindejaarsverrichtingen, afsluiting boekjaar);
  • de boekhouding als beleidsinstrument (horizontale en verticale analyse van de jaarrekening, ratio’s, investeringsbeleid).

Toegepaste informatica bestaat uit vier delen:

  • overkoepelende doelstellingen (probleemanalyse, probleemoplossing, netwerken, digitale gegevens ergonomie en milieu, recente ontwikkelingen);
  • elektronische communicatie;
  • databanken (relationeel model, ontwerp, implementatie, een gegevensbank beheren, client-serverpakket voor databankbeheer, rapportering);
  • toepassingssoftware (rekenblad, ontwikkelen van een toepassing (software-ontwikkelingsmethode, microanalyse, ontwikkelingsomgeving, programmeren), projectwerking).

Lessentabel.

Basisvorming.

6e
Levensbeschouwelijk vak2
LO2
Nederlands2
Frans2
Engels2
Wiskunde + STEM2
Natuurwetenschappen + STEM1
Geschiedenis + Burgerschap2

Specifiek gedeelte.

5e6e
Economie2
Stage boekhouding/toeg. inf.2
Boekhouding54
Toegepaste economie63
Toegepaste informatica44
Wiskunde22

Vrije ruimte.

5e6e
CA toegepaste informatica22

Meer info? Bekijk dit filmpje.

Vervolgopleidingen in het hoger onderwijs?

Na deze richting kan je gaan werken. Verder studeren kan ook. Afhankelijk van je capaciteiten, interesse en inzet is een doorstroming naar het hoger onderwijs mogelijk. Je krijgt hier per onderwijsniveau een oplijsting van een aantal inhoudelijk verwante vervolgopleidingen. 

Professionele bachelor: bedrijfsmanagement, communicatie, hotelmanagement, informatiemanagement en multimedia, international business management, office management, toegepaste informatica, vastgoed

Academische bachelor: bestuurskunde en publiek management, handelswetenschappen, informatica, …