elektromechanica.

De studierichting.

Elektromechanica is een theoretisch-technische studierichting.
Je leert meervoudige problemen (elektrisch, elektronisch, mechanisch) oplossen.
Een aantal technische vaardigheden worden ontwikkeld.

Elektromechanici staan in voor toezicht, onderhoud en herstelling van industriële installaties en productiesystemen.
Wiskunde vormt in deze studierichting een belangrijk vak.
Ook een elementaire kennis van enkele fysische begrippen is nodig.
Je leert verschillende materialen, toestellen en technieken kennen.
Je leert constructies en installaties ontwerpen, de processen voorbereiden en begeleiden met professionele software.
Door het praktisch uitvoeren leer je het oorspronkelijke concept op zijn waarde beoordelen.
Je ontdekt de wereld van verlichting, motoren en generatoren, automatisering, PLC-sturingen…
Je leert hoe machines met de computer bediend en ontworpen (CNC, CAD-CAM) worden.

Lessentabel.

Basisvorming.

6e
Levensbeschouwelijk vak2
LO2
Nederlands2
Frans2
Engels2
Wiskunde + STEM2
Natuurwetenschappen + STEM1
Geschiedenis + Burgerschap2

Specifiek gedeelte.

5e6e
PV/TV elektriciteit/mechanica/elektronica/elektromechanica1717
Wiskunde22

Vervolgopleidingen in het hoger onderwijs?

Na deze richting kan je gaan werken. Afhankelijk van je capaciteiten, interesse en inzet is een doorstroming naar het hoger onderwijs mogelijk.

Professionele bachelor: autotechnologie, audiovisuele kunsten, digital design and development, elektromechanica (met 6 afstudeerrichtingen: automatisering, elektromechanica, klimatisering, onderhoudstechnologie, procesautomatisering, technisch-commercieel adviseur), Elektronica-ICT, energiemanagement, …

Academische bachelor: Industriële wetenschappen, ingenieurswetenschappen, …