sociale en technische wetenschappen.

De studierichting.

In deze studierichting is, naast een sterk algemene vorming, vooral een menswetenschappelijke en een natuurwetenschappelijke vorming belangrijk.

Biologie, chemie en fysica worden in het laboratorium praktisch toegepast.
Deze vakken krijgen hun toepassing in wat met het leefmilieu en de voeding te maken heeft.
De mens zelf, zijn arbeid en zijn leefomgeving vormen het onderwerp van een doorgedreven studie: gezin en samenleving, hygiëne en gezondheid, economie en recht, welzijn en ontwikkeling, voedsel- en andere levensbehoeften, communicatie en samenwerking, marktgebeuren en verkoop.


De opleiding biedt een brede algemene vorming en leert je hoe de mens functioneert in de samenleving. Je leert sociale activiteiten organiseren aangepast aan verschillende doelgroepen en contexten. Ook voor de materiële ondersteuning leer je instaan. Het technisch aspect uit zich in de praktijk rond voeding gesteund op wetenschappelijke inzichten.

Meer info? Bekijk dit filmpje.

Vervolgopleidingen in het hoger onderwijs?

Na deze richting kan je gaan werken. Verder studeren kan ook. Afhankelijk van je capaciteiten, interesse en inzet is een doorstroming naar het hoger onderwijs mogelijk. Je krijgt hier per onderwijsniveau een oplijsting van een aantal inhoudelijk verwante vervolgopleidingen.

Professionele bachelors: kleuteronderwijs, lager onderwijs, ergotherapie, gezinswetenschappen, facility management, mondzorg, oogzorg, orthopedagogie, pedagogie van het jonge kind, sociaal werk, toegepaste gezondheidswetenschappen, sociaal werk, toegepaste psychologie, voedings- en dieetkunde, vroedkunde, …