secretariaat – talen.

De studierichting.

Secretariaat-talen wil je voorbereiden op de vele secretariaatsfuncties van het bedrijfsleven en de administratieve diensten.

Het is een polyvalente studierichting die een veelzijdige vorming in moderne vreemde talen (Nederlands, Frans, Engels en Duits).
De nadruk ligt op de talen en is vooral afgestemd op de praktijk en de specifieke handelstaal, zowel mondeling als schriftelijk.

  • Je leert een drietalige zakelijke communicatie in het Nederlands, Frans en Engels voeren;
  • Je leert teksten zonder taal- en grammaticafouten opstellen in een vlotte stijl en met correcte inhoud;
  • Je leert communiceren via telefoon, fax, gewone en elektronische post, netwerken…;
  • In het Duits of Spaans werk je vooral met veel voorkomende zakelijke teksten;
  • In de bedrijfsgerichte secretariaatsvorming komen ICT-toepassingen en BIN-normen aan bod;
  • Je leert werken met enkele professionele basispakketten zoals tekstverwerking, gegevensbanken en elektronisch rekenblad;
  • Je leert efficiënt documenten opmaken;
  • Je maakt kennis met basiselementen van burgerlijk recht, handelsrecht, sociale wetgeving en praktische toepassingen op de fiscaliteit (BTW en personenbelasting). Basiskennis van onthaal en public relations vervolmaakt de opleiding.

Lessentabel.

Basisvorming.

6e
Levensbeschouwelijk vak2
LO2
Nederlands2
Frans2
Engels2
Wiskunde + STEM2
Natuurwetenschappen + STEM1
Geschiedenis + Burgerschap2

Specifiek gedeelte.

5e6e
Duits 33
Engels22
Frans22
PV/TV stage dactylografie/toeg.
inf./ kantoortechnieken
2
Dactylografie/toeg.inf.32
Kantoortechnieken12
Toegepaste economie 42
Toegepaste informatica 22

Vrije ruimte.

5e6e
Spaans 1

Vervolgopleidingen in het hoger onderwijs?

Na deze richting kan je gaan werken. Afhankelijk van je capaciteiten, interesse en inzet is een doorstroming naar het hoger onderwijs mogelijk.

Enkele verwante opleidingen:

Professionele bachelor: bedrijfsmanagement, communicatie, educatieve opleiding, hotelmanagement, informatiemanagement en multimedia, netwerkeconomie, office management, toegepaste informatica, retailmanagement, sociaal werk (personeelswerk), …

Academische bachelors: bestuurskunde en publiek management, handelswetenschappen, informatica, sociaal-economische wetenschappen, …