economische wetenschappen.

De studierichting.

Economische wetenschappen is een economisch-wetenschappelijke studierichting uit de finaliteit doorstroom, domeinoverschrijdend. Naast een brede algemene basisvorming komen in het specifiek gedeelte elementen van economische wetenschappen (algemene economie en bedrijfswetenschappen) aan bod. Dit wordt aangevuld met wiskunde als voorbereiding op een uitgebreid pakket wiskunde in de derde graad (Economie-Wiskunde)

Leerlingprofiel.

Economische wetenschappen is een studierichting die uitermate geschikt is voor leerlingen met een brede algemene interesse die geboeid zijn door abstract denken binnen economische wetenschappen én wiskunde.

Lessentabel.

Basisvorming.

3e4e
Levensbeschouwelijk vak22
LO22
Nederlands44
Frans33
Engels33
Wiskunde + STEM44
Wetenschappen + STEM32
Geschiedenis + Burgerschap22
Aardrijkskunde11
Artistieke expressie10
Digitale competenties 01

Richtingspecifiek

3e4e
Economie23
Bedrijfswetenschappen22
Informaticawetenschappen10
Wiskunde + STEM11

Vrije ruimte.

3e4e
BOOST Nederlands11
BOOST Wiskunde11
BOOST-keuzevak: Sport / Ondernemen / Spaans / Smaaklabo1*1*
* leerlingen kiezen optioneel voor een keuzevak

Meer info?

Wat in de derde graad?

In de derde graad kan je kiezen voor Economie – Wiskunde of Bedrijfsondersteunende Informaticawetenschappen.

Vervolgopleidingen in het hoger onderwijs?

Na Economie-Wiskunde:

Geesteswetenschap

Natuurwetenschap:
Architectuur, Industriële wetenschappen en Technologie, Productontwikkeling, Toegepaste wetenschappen/ Architectuur, gecombineerde studiegebieden (digital design), Industriële wetenschappen en Technologie Wetenschappen (Computerwetenschappen, Fysica, Fysica en sterrenkunde, Informatica en Wiskunde)

Sociale wetenschap:
Gecombineerde studiegebieden (International Affairs, Sociaaleconomische wetenschappen), Politieke en Sociale wetenschappen (m.u.v Communicatiewetenscha ppen), Rechten, Notariaat en Criminologische wetenschappen, Verkeerskunde / Onderwijs Economische en Toegepaste economische wetenschappen, Handelswetenschappen en Bedrijfskunde / Handelswetenschappen en Bedrijfskunde

Na Economie-Moderne Talen:

Geesteswetenschap:
Taal- en Letterkunde, Toegepaste taalkunde, Gecombineerde studiegebieden (Afrikaanse talen en culturen, Oost-Europese talen en culturen, Oosterse talen en culturen, Taal- en regiostudies)

Natuurwetenschap

Sociale wetenschap:
Gecombineerde studiegebieden (International Affairs, Sociaaleconomische wetenschappen), Politieke en Sociale wetenschappen, Rechten, Notariaat en Criminologische wetenschappen / Onderwijs Handelswetenschappen en Bedrijfskunde / Handelswetenschappen en Bedrijfskunde