moderne talen.

De studierichting.

Moderne talen is een studierichting in de finaliteit doorstroom. Leerlingen verdiepen in de eerste plaats hun communicatievaardigheden in het Engels, Frans en Nederlands. Daarnaast krijgen zij een extra vreemde taal, namelijk het Duits. Op basis van de keuzes die de school maakt, kunnen zij daarenboven in het complementair gedeelte ook Spaans of een andere vreemde taal volgen. Deze studierichting daagt leerlingen tevens uit op basis van verschillende componenten van het wetenschapsdomein moderne talen: pragmatiek, sociolinguïstiek, taalsystematiek en literatuur.

Leerlingprofiel.

Deze studierichting is bestemd voor leerlingen met een brede talige en culturele interesse. Zij zijn hongerig naar vele talen, spreken graag meerdere vreemde talen, zijn nieuwsgierig naar hoe taal als systeem werkt en willen weten wat de impact van taal op cultuur en samenleving is. Zij lezen ook graag en staan open voor allerlei vormen van literatuur.

Lessentabel.

Basisvorming.

3e4e
Levensbeschouwelijk vak22
LO22
Nederlands44
Frans33
Engels33
Wiskunde + STEM44
Natuurwetenschappen + STEM32
Geschiedenis + Burgerschap22
Aardrijkskunde11
Artistieke expressie10
Digitale competenties01

Richtingspecifiek

3e4e
Frans11
Engels22
Duits22
Communicatiewetenschappen11

Vrije ruimte.

2/3*2/3*
BOOST Nederlands11
BOOST Wiskunde11
BOOST-keuzevak: Sport / Ondernemen / Spaans / Smaaklabo1*1*
* leerlingen kiezen optioneel voor een keuzevak

Meer info?

Wat in de derde graad?

In de derde graad kan je kiezen voor volgende studierichtingen:

  • Moderne talen

Vervolgopleidingen in het hoger onderwijs?

Na Moderne talen:

Geesteswetenschap:
Taal- en Letterkunde, Toegepaste taalkunde, Gecombineerde studiegebieden (Afrikaanse talen en culturen, Oost-Europese talen en culturen, Oosterse talen en culturen, Taal- en regiostudies)

Natuurwetenschap:

Sociale wetenschap:
Gecombineerde studiegebieden (International Affairs, Sociaal-economische wetenschappen), Politieke en Sociale wetenschappen, Rechten, Notariaat en Criminologische wetenschappen / Onderwijs Handelswetenschappen en Bedrijfskunde / Handelswetenschappen en Bedrijfskunde