technologische wetenschappen.

De studierichting.

Technologische wetenschappen is een technisch-wetenschappelijke studierichting uit de finaliteit doorstroom. Leerlingen krijgen hier een brede algemene vorming en een overwegend theoretische studie van de industriële technologie. Het specifiek gedeelte steunt op een algemene wetenschappelijke basis met focus op wiskunde, fysica en de technologische toepassingen ervan. Daarnaast besteden leerlingen veel aandacht aan de STEM-vaardigheden.

Leerlingprofiel.

Technologische wetenschappen is een studierichting die uitermate geschikt is voor leerlingen met een brede algemene interesse en die in het bijzonder geïnteresseerd zijn voor wiskunde, wetenschappen en technologie (STEM). In deze studierichting werken leerlingen niet alleen met hun hoofd, maar gaan ze ook aan de slag met toepassingen in technologische realisaties.

Lessentabel.

Basisvorming.

3e4e
Levensbeschouwelijk vak22
LO22
Nederlands44
Frans33
Engels33
Wiskunde + STEM44
Biologie/Chemie/Fysica + STEM32
Geschiedenis + Burgerschap22
Aardrijkskunde11
Artistieke expressie10
Digitale competenties01

Richtingspecifiek

3e4e
Informaticawetenschappen11
Elektronica10
Project STEM-Engineering01
Elektriciteit12
Mechanica21
Wiskunde + STEM11

Vrije ruimte.

2/3*2/3*
BOOST Nederlands11
BOOST Wiskunde11
BOOST-keuzevak: Sport / Wetenschapslabo / Ondernemen / Spaans / Smaaklabo1*1*
* leerlingen kiezen optioneel voor een keuzevak

Meer info?

Wat in de derde graad?

In de derde graad kan je kiezen voor de studierichting Technologische wetenschappen en Engineering of Informatica- en Communicatiewetenschappen.

Vervolgopleidingen in het hoger onderwijs?

Geesteswetenschap

Natuurwetenschap:
Toegepaste wetenschappen, Industriële wetenschappen en Technologie, Productontwikkeling, Wetenschappen (Informatica, Computerwetenschappen) / Handelswetenschappen (Toegepaste informatica), Industriële wetenschappen en Technologie, Nautische wetenschappen

Sociale wetenschap:
Onderwijs