humane wetenschappen.

De studierichting.

De studierichting humane wetenschappen is een studierichting in de doorstroomfinaliteit, gericht op een brede waaier aan opleidingen in het hoger onderwijs waar mens en samenleving centraal staan. Leerlingen leren daarom theoretische en abstracte leerinhouden verwerken. Zij kunnen de ervaringswereld in een breder perspectief plaatsen en relaties leggen vanuit onder meer een psychologisch, pedagogisch, sociologisch, kunstwetenschappelijk en filosofisch referentiekader. Humane wetenschappen wordt als domeinoverschrijdende studierichting aangeboden in de 2e graad. De basisvorming is dezelfde als voor alle andere studierichtingen binnen deze doorstroomfinaliteit.

Leerlingprofiel.

Een leerling uit de studierichting humane wetenschappen:

  • is nieuwsgierig naar vraagstukken met betrekking tot mens en samenleving in tijd en ruimte;
  • is geĆÆnteresseerd in eigen gedrag en dat van anderen;
  • is bereid de eigen communicatieve vaardigheden aan te scherpen;
  • verkent mogelijkheden tot maatschappelijk engagement;
  • wil nadenken over essentiĆ«le levensvragen;
  • is nieuwsgierig en gevoelig voor de wereld van kunst en cultuur;
  • gaat kritisch om met informatie en maatschappelijke verschijnselen;
  • is geboeid door de actualiteit.

Lessentabel.

Basisvorming.

3e4e
Levensbeschouwelijk vak22
LO22
Nederlands44
Frans33
Engels33
Wiskunde + STEM44
Natuurwetenschappen + STEM22
Geschiedenis + Burgerschap22
Aardrijkskunde11
Artistieke expressie10
Digitale competenties01

Richtingspecifiek

3e4e
Gedragswetenschappen32
Maatschappijwetenschappen22
Filosofie11
Kunst11
Burgerschap, filosofie & kunst (vakoverschrijdend)01

Vrije ruimte.

3e4e
BOOST Nederlands11
BOOST Wiskunde11
BOOST-keuzevak: Sport / Ondernemen / Spaans / Smaaklabo1*1*
* leerlingen kiezen optioneel voor een keuzevak

Meer info?

Wat in de derde graad?

De studierichting Humane wetenschappen wordt verdergezet in de derde graad.

Vervolgopleidingen in het hoger onderwijs?

Geesteswetenschap:
Archeologie en Kunstwetenschappen, Geschiedenis, Godgeleerdheid, Godsdienstwetenschappen en Kerkelijk recht, Wijsbegeerte en Moraalwetenschappen

Natuurwetenschap:
Gezondheidszorg

Sociale wetenschap:
Psychologie en Pedagogische wetenschappen / Gecombineerde studiegebieden (Pedagogie van het jonge kind), Sociaal-agogisch werk Gecombineerde studiegebieden (Global communication, International Affairs, Sociaal-economische wetenschappen), Politieke en Sociale wetenschappen, Rechten, Notariaat en Criminologische wetenschappen / Onderwijs / Handelswetenschappen en Bedrijfskunde (Journalistiek, Communicatiemanagement)