grieks-latijn.

De studierichting.

In de studierichting Grieks-Latijn krijgen leerlingen een brede algemene vorming. In het specifiek gedeelte focussen ze op ‘gevorderde wiskunde’ en studies van de klassieke talen. Ze gaan thematisch en genregebonden aan de slag met teksten die de volledige periode beslaan waarin in het Grieks en Latijn werd geschreven en krijgen een diepgaand begrip door aandacht voor de taal, de cultuurhistorische inhoud en de manier waarop men in het verleden en nu met verschillende thema’s omgaat. Leerlingen besteden tevens aandacht aan de ervaring van de lectuur, m.a.w. welke gevoelens en gedachten maakt dit bij hen los en hoe gaan ze hierover beargumenteerd in gesprek?

Leerlingprofiel.

Deze studierichting spreekt leerlingen aan die

  • ruim geïnteresseerd zijn in de taal, cultuur, geschiedenis en samenleving waarbinnen teksten in het Grieks en Latijn zijn geschreven,
  • de literatuur in het Grieks en Latijn van de klassieke Oudheid tot nu willen ontdekken,
  • ervan genieten om op een gestructureerde manier met taal aan de slag te gaan,
  • het als een uitdaging ervaren om met taal te spelen door te zoeken naar het juiste woord op de juiste plaats en iets nieuws te creëren.

Lessentabel.

Basisvorming.

3e4e
Levensbeschouwelijk vak22
LO22
Nederlands44
Frans33
Engels33
Wiskunde + STEM44
Wetenschappen+ STEM32
Geschiedenis + Burgerschap22
Aardrijkskunde11
Artistieke expressie01

Specifiek gedeelte.

3e4e
Latijn44
Grieks33
Wiskunde11

Vrije ruimte.

3e4e
BOOST Wiskunde / Nederlands / Frans1*1*
*vrijblijvend 33ste lesuur

Meer info? Bekijk dit filmpje.

Wat in de derde graad?

In de derde graad kan je kiezen voor volgende studierichtingen:

  • Grieks-Latijn
  • Latijn-Moderne talen
  • Latijn-Wiskunde

Vervolgopleidingen in het hoger onderwijs?

Na Grieks-Latijn:

Geesteswetenschap:
Taal- en Letterkunde (Klassieke Talen), Toegepaste taalkunde, Gecombineerde studiegebieden (Afrikaanse talen en culturen, Oost-Europese talen en culturen, Oosterse talen en culturen, Taal- en regiostudies) Archeologie en Kunstwetenschappen, Geschiedenis, Godgeleerdheid, Godsdienstwetenschappen en Kerkelijk recht, Wijsbegeerte en Moraalwetenschappen

Natuurwetenschap

Sociale wetenschap:
Psychologie en Pedagogische wetenschappen / Gecombineerde studiegebieden (Pedagogie van het jonge kind), Sociaal-agogisch werk Gecombineerde studiegebieden (Global communication, International Affairs, Sociaal-economische wetenschappen), Politieke en Sociale wetenschappen, Rechten, Notariaat en Criminologische wetenschappen / Onderwijs

Na Latijn-Moderne talen:

Geesteswetenschap:
Taal- en Letterkunde, Toegepaste taalkunde, Gecombineerde studiegebieden (Afrikaanse talen en culturen, Oost-Europese talen en culturen, Oosterse talen en culturen, Taal- en regiostudies) Archeologie en Kunstwetenschappen, Geschiedenis, Godgeleerdheid, Godsdienstwetenschappe n en Kerkelijk recht, Wijsbegeerte en Moraalwetenschappen

Natuurwetenschap

Sociale wetenschap:
Psychologie en Pedagogische wetenschappen / Gecombineerde studiegebieden (Pedagogie van het jonge kind), Sociaal-agogisch werk Gecombineerde studiegebieden (Global communication, International Affairs, Sociaal-economische wetenschappen), Politieke en Sociale wetenschappen, Rechten, Notariaat en Criminologische wetenschappen / Onderwijs / Handelswetenschappen en Bedrijfskunde (Journalistiek, Communicatiemanagement)

Na Latijn-Wiskunde:

Geesteswetenschap:
Taal- en Letterkunde (Klassieke Talen), Toegepaste taalkunde, Gecombineerde studiegebieden (Afrikaanse talen en culturen, Oost-Europese talen en culturen, Oosterse talen en culturen, Taal- en regiostudies) Archeologie en Kunstwetenschappen, Geschiedenis, Godgeleerdheid, Godsdienstwetenschappen en Kerkelijk recht, Wijsbegeerte en Moraalwetenschappen

Natuurwetenschap:
Architectuur, Industriële wetenschappen en Technologie, Productontwikkeling, Toegepaste wetenschappen, Toegepaste biologische wetenschappen / Architectuur, Biotechniek, gecombineerde studiegebieden (digital design), Industriële wetenschappen en Technologie Wetenschappen (Computerwetenschappe n, Fysica, Fysica en sterrenkunde, Informatica en Wiskunde) / Gezondheidszorg Geneeskunde (mits slagen in toelatingsproef), Tandheelkunde (mits slagen in toelatingsproef), Diergeneeskunde

Sociale wetenschap:
Psychologie en Pedagogische wetenschappen / Gecombineerde studiegebieden (Pedagogie van het jonge kind), Sociaal-agogisch werk Gecombineerde studiegebieden (Global communication, International Affairs, Sociaal-economische wetenschappen), Politieke en Sociale wetenschappen, Rechten, Notariaat en Criminologische wetenschappen / Onderwijs