natuurwetenschappen.

De studierichting.

Natuurwetenschappen is een wetenschappelijke studierichting in de tweede graad uit de finaliteit doorstroom. Het domeinoverschrijdend karakter biedt de leerlingen een brede, algemene vorming. Het specifiek gedeelte zorgt voor een verdieping in de wetenschapsvakken en voor een sterkere wiskundige ontwikkeling. Natuurwetenschappen stoomt leerlingen klaar voor een wetenschappelijke studierichting in de derde graad uit de finaliteit doorstroom, met de intentie tot een vervolg in het hoger onderwijs.

Leerlingprofiel.

Leerlingen kiezen deze studierichting vanuit hun interesse in wetenschappen en wiskunde. Ze zijn nieuwsgierig van aard, zoeken naar verklaringen, willen zelf experimenteren en kunnen logisch redeneren. Leren onderzoeken en onderzoekend leren staan hier centraal. De leerlingen zijn in staat om zelfstandig informatie kritisch te bekijken, te structureren en te verwerken. Ze hebben aandacht voor correct taalgebruik en willen hun communicatieve vaardigheden versterken. Deze leerlingen zien voor zichzelf een toekomst weggelegd in een wetenschappelijke vervolgopleiding in het hoger onderwijs.

Lessentabel.

Basisvorming.

3e4e
Levensbeschouwelijk vak22
LO22
Nederlands44
Frans33
Engels33
Wiskunde + STEM44
Biologie/Chemie/Fysica + STEM22
Geschiedenis + Burgerschap22
Aardrijkskunde11
Artistieke expressie10
Digitale competenties01

Richtingspecifiek

3e4e
Informaticawetenschappen10
Biologie/Chemie/Fysica + STEM55
Wiskunde + STEM11

Vrije ruimte.

2/3*2/3*
BOOST Nederlands11
BOOST Wiskunde11
BOOST-keuzevak: Sport / Wetenschapslabo / Ondernemen / Spaans / Smaaklabo*1*1*
* leerlingen kiezen optioneel voor een keuzevak

Meer info?

Wat in de derde graad?

De logische overgang naar de derde graad is de richting Wetenschappen-Wiskunde.

Vervolgopleidingen in het hoger onderwijs?

Geesteswetenschap

Natuurwetenschap:
Architectuur, Industriƫle wetenschappen en Technologie, Productontwikkeling, Toegepaste wetenschappen, Toegepaste biologische wetenschappen / Architectuur, Biotechniek, gecombineerde studiegebieden (digital design), Industriƫle wetenschappen en Technologie Wetenschappen, Biomedische wetenschappen, Biotechniek, Bewegingsen Revalidatiewetenschappen, Farmaceutische wetenschappen, Nautische wetenschappen, Sociale gezondheidswetenschapp en / Gezondheidszorg, Nautische wetenschappen Geneeskunde (mits slagen in toelatingsproef), Tandheelkunde (mits slagen in toelatingsproef), Diergeneeskunde

Sociale wetenschap