Biotechnologische en chemische STEM-wetenschappen.

De studierichting.

 • De studierichting Biotechnologische en chemische STEM‐wetenschappen is een studierichting in de doorstroomfinaliteit, gericht op een brede waaier aan opleidingen in het hoger onderwijs waar exacte wetenschappen en wetenschappelijk onderzoek centraal staan.
 • Leerlingen leren daarom theoretische en abstracte leerinhouden verwerken. Ze kijken met een wetenschappelijke en onderzoekende houding naar de maatschappij en hun omgeving. Zowel de levende als niet‐levende materie wordt bestudeerd om onder meer actuele ecologische en biotechnologische thema’s te kaderen.
 • Biotechnologische en chemische STEM‐wetenschappen wordt als domeingebonden studierichting aangeboden in de derde graad. De basisvorming is dezelfde als voor alle andere studierichtingen binnen de doorstroomfinaliteit.

Leerlingprofiel.

Een leerling uit de studierichting Biotechnologische en chemische STEM‐wetenschappen:

 • is nieuwsgierig naar vraagstukken met betrekking tot de levende en niet‐levende materie zoals milieu, voeding en gezondheid en ecologie;
 • is geïnteresseerd in de diepere wetenschappelijke verklaring van fenomenen, processen en maatschappelijke aspecten;
 • neemt graag een onderzoekende houding aan en gaat het liefst proefondervindelijk aan de slag;
 • werkt graag in een labo‐omgeving;
 • kan probleemoplossend denken, steunend op zowel wiskundige modellen als computersimulaties, ‐algoritmes en ‐programma’s.
 • gaat kritisch om met informatie en data;
 • werkt graag nauwkeurig;
 • is geboeid door de actualiteit.

Lessentabel.

Basisvorming.

5e6e
Levensbeschouwelijk vak22
LO22
Nederlands43
Frans22
Engels22
Wiskunde + STEM33
Natuurwetenschappen + STEM12
Geschiedenis + Burgerschap22
Aardrijkskunde11
Artistieke expressie10
Economische competenties01

Specifiek gedeelte.

5e6e
Informaticawetenschappen10
Wiskunde12
Wetenschappen + STEM-Engineering88

Vrije ruimte.

5e6e
FLEX/specifieke voorbereiding toelatingsproeven22

Vervolgopleidingen in het hoger onderwijs?

Geesteswetenschap

Natuurwetenschap:
Biotechniek, Farmaceutische wetenschappen, Industriële wetenschappen en technologie, Wetenschappen (Biochemie en biotechnologie, Biologie, Chemie), Biomedische wetenschappen / Biotechniek, Industriële wetenschappen en Technologie (Chemie), Gezondheidszorg

Sociale wetenschap:
Onderwijs