wetenschappen – wiskunde.

De studierichting.

 • De studierichting Wetenschappen-Wiskunde is een studierichting in de doorstroomfinaliteit, gericht op een brede waaier aan opleidingen in het hoger onderwijs waar exacte wetenschappen en/of wiskunde centraal staan.
 • Leerlingen leren daarom theoretische en abstracte leerinhouden verwerken. Zij maken een diepgaandere studie over o.a. differentiaal- en integraalrekening, algebraïsche structuren en ruimtemeetkunde. Daarnaast wordt een hoog niveau abstraheer- en redeneervermogen verwacht, dat met de taal van de logica, eigen aan de wiskunde, kan geformuleerd worden. De exacte wetenschappen benaderen zowel de levende als niet-levende materie en energie op een brede en verdiepende manier. Leerlingen kijken met een wiskundige, wetenschappelijke en onderzoekende houding naar de maatschappij en hun omgeving.
 • Wetenschappen-Wiskunde wordt als domeinoverschrijdende studierichting aangeboden in de derde graad. De basisvorming is dezelfde als voor alle andere studierichtingen binnen de doorstroomfinaliteit.

Leerlingprofiel.

Een leerling uit de studierichting Wetenschappen-Wiskunde:

 • is nieuwsgierig naar vraagstukken met betrekking tot de levende en niet-levende materie en energie;
 • is geïnteresseerd in de diepere wiskundig-wetenschappelijke verklaring van fenomenen, processen of maatschappelijke aspecten;
 • vindt exacte vakken leuk;
 • is een doorzetter die aanleg en interesse heeft voor wiskunde en wetenschappen;
 • lost graag complexe problemen op;
 • is niet bang van abstracte theorie;
 • houdt van analyseren en logisch denken;
 • is nieuwsgierig en kritisch ingesteld;
 • neemt graag een onderzoekende houding aan;
 • houdt van een proefondervindelijk insteek.

Lessentabel.

Basisvorming.

5e6e
Levensbeschouwelijk vak22
LO22
Nederlands43
Frans32
Engels23
Wiskunde + STEM33
Natuurwetenschappen + STEM12
Geschiedenis + Burgerschap22
Aardrijkskunde11
Artistieke expressie10
Economische competenties01

Specifiek gedeelte.

5e6e
Informaticawetenschappen10
Onderzoeksvaardigheden wetenschappen + STEM12
Wiskunde34
Wetenschappen43

Vrije ruimte.

5e6e
FLEX/specifieke voorbereiding toelatingsproeven22

Vervolgopleidingen in het hoger onderwijs?

Geesteswetenschap

Natuurwetenschap:
Architectuur, Industriële wetenschappen en Technologie, Productontwikkeling, Toegepaste wetenschappen, Toegepaste biologische wetenschappen / Architectuur, Biotechniek, gecombineerde studiegebieden (digital design), Industriële wetenschappen en Technologie Wetenschappen, Biomedische wetenschappen, Biotechniek, Bewegingsen Revalidatiewetenschappen, Farmaceutische wetenschappen, Nautische wetenschappen, Sociale gezondheidswetenschapp en / Gezondheidszorg, Nautische wetenschappen Geneeskunde (mits slagen in toelatingsproef), Tandheelkunde (mits slagen in toelatingsproef), Diergeneeskunde

Sociale wetenschap:
Onderwijs