economie – wiskunde.

De studierichting.

  • De studierichting Economie-Wiskunde is een studierichting in de doorstroomfinaliteit, gericht op een brede waaier aan opleidingen in het hoger onderwijs waar economische wetenschappen, bedrijfseconomische wetenschappen en informaticawetenschappen centraal staan.
  • Leerlingen leren daarom theoretische en abstracte leerinhouden verwerken. Zij verwerven uitgebreid inzicht in economische systemen (micro- en macro-economie) en een basisinzicht in een beperkt aantal beleidsconcepten met betrekking tot bedrijfseconomie.
  • Economie-Wiskunde wordt als domeinoverschrijdende studierichting aangeboden in de derde graad. De basisvorming is dezelfde als voor alle andere studierichtingen binnen de doorstroomfinaliteit.

Leerlingprofiel.

Een leerling uit de studierichting Economie-Wiskunde:

  • is geïnteresseerd in abstract economisch en wiskundig denken;
  • heeft belangstelling voor de economische actualiteit;
  • gaat kritisch om met informatie;
  • is geboeid door programmeertechnieken.

Lessentabel.

Basisvorming.

5e6e
Levensbeschouwelijk vak22
LO22
Nederlands43
Frans32
Engels23
Wiskunde + STEM33
Natuurwetenschappen + STEM12
Geschiedenis + Burgerschap22
Aardrijkskunde11
Artistieke expressie10
Economische competenties01

Specifiek gedeelte.

5e6e
Economie33
Wiskunde34
Bedrijfswetenschappen11
Informaticawetenschappen22

Vrije ruimte.

5e6e
FLEX/specifieke voorbereiding toelatingsproeven21

Vervolgopleidingen in het hoger onderwijs?

Geesteswetenschap

Natuurwetenschap:
Architectuur, Industriële wetenschappen en Technologie, Productontwikkeling, Toegepaste wetenschappen/ Architectuur, gecombineerde studiegebieden (digital design), Industriële wetenschappen en Technologie Wetenschappen (Computerwetenschappen, Fysica, Fysica en sterrenkunde, Informatica en Wiskunde)

Sociale wetenschap:
Gecombineerde studiegebieden (International Affairs, Sociaaleconomische wetenschappen), Politieke en Sociale wetenschappen (m.u.v Communicatiewetenschappen), Rechten, Notariaat en Criminologische wetenschappen, Verkeerskunde / Onderwijs Economische en Toegepaste economische wetenschappen, Handelswetenschappen en Bedrijfskunde / Handelswetenschappen en Bedrijfskunde