economie – moderne talen.

De studierichting.

Deze studierichting bestaat uit twee componenten: Economie en Moderne talen.
Deze geven de klemtonen van de studierichting aan.
De combinatie van deze twee vakdomeinen staat borg voor ruime keuzemogelijkheden in het hoger onderwijs, waar enkel een voorbehoud is voor richtingen met veel wiskunde en/of wetenschappen.
De algemene economie of sociale economie krijgt de meeste aandacht.
Ze bestudeert de menselijke relaties in een land en tussen de landen in de wereld onderling.
Het deelvak bedrijfswetenschappen behandelt de problemen en relaties die kaderen in het bedrijfsbeleid: productie, kostenbeheersing, boekhouding en bedrijfsbeheer, internationale handel, personeelsbeleid ….
De boekhouding is een ondersteunend onderdeel.

Lessentabel.

Basisvorming.

5e6e
Levensbeschouwelijk vak22
LO22
Nederlands43
Frans32
Engels23
Wiskunde + STEM33
Natuurwetenschappen + STEM12
Geschiedenis + Burgerschap22
Aardrijkskunde11
Artistieke expressie10
Economische competenties01

Specifiek gedeelte.

5e6e
Duits22
Economie44
Engels11
Frans11

Vrije ruimte.

5e6e
Spaans of wiskunde*22
Esthetica11
*In 6 ASO wordt 1 van de 2 lesuren CA-wiskunde ingevuld met statistiek

Meer info? Bekijk dit filmpje.

Vervolgopleidingen in het hoger onderwijs?

De verdere doorstromingsmogelijkheden na deze studierichting zijn zeer uitgebreid.
Eigenlijk kan enkel voorbehoud gemaakt worden voor richtingen met veel wiskunde en/of wetenschappen.

Denk bij professionele bachelors aan: bedrijfsmanagement, communicatiemanagement, logopedie, office management, onderwijs, sociaal werk, vastgoed, …

Denk bij academische bachelors aan: communicatiewetenschappen, criminologische wetenschappen, handelswetenschappen, rechten, sociaal- economische wetenschappen, toegepaste economische wetenschappen, toegepaste taalkunde (combineer ten minste twee talen), …