Informatica- en communicatiewetenschappen.

De studierichting.

  • De studierichting Informatica- en communicatiewetenschappen is een studierichting in de doorstroomfinaliteit, gericht op een brede waaier aan opleidingen in het hoger onderwijs waar informaticawetenschappen centraal staan.
  • Leerlingen leren daarom theoretische en abstracte leerinhouden verwerken. De focus ligt op programmeertechnieken in combinatie met databeheer. Leerlingen vertrekken hierbij vanuit een stevige basis wetenschappen en wiskunde om eigen oplossingen te ontwerpen en te realiseren.
  • Informatica- en communicatiewetenschappen wordt als domeinoverschrijdende studierichting aangeboden in de derde graad. De basisvorming is dezelfde als voor alle andere studierichtingen binnen de doorstroomfinaliteit.

Leerlingprofiel.

Een leerling uit de studierichting Informatica- en communicatiewetenschappen:

  • is geïnteresseerd in programmeren;
  • is bereid om de evolutie in hard- en software bij te houden;
  • is nieuwsgierig naar technologische oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken;
  • is getriggerd om zelf oplossingen te ontwerpen;
  • is bereid om deze eigen ontwerpen te realiseren.

Lessentabel.

Basisvorming.

5e6e
Levensbeschouwelijk vak22
LO22
Nederlands44
Frans32
Engels32
Wiskunde + STEM33
Natuurwetenschappen + STEM12
Geschiedenis + Burgerschap22
Aardrijkskunde11
Artistieke expressie10
Economische en financiële competenties01

Richtingspecifiek

5e6e
Informaticawetenschappen66
Wiskunde21
Elektriciteit / elektronica44

Vrije ruimte.

5e6e
Keuzevakken 5e jaar: psychologie/criminologie, filosofie, economie1*0
Keuzevakken 6e jaar: statistiek, pedagogiek, academische vaardigheden, voorbereiding arts/tandarts/ingenieur (wiskunde/wetenschappen)01*
* Leerlingen kiezen vrijblijvend voor een keuzevak

Meer info?

https://docs.google.com/document/d/1QJ2WjQ3vMUJsALXf6WLwCtjzyv99W3LtRd41wge3e9g/edit

Vervolgopleidingen in het hoger onderwijs?

Geesteswetenschap

Natuurwetenschap:
Industriële wetenschappen en Technologie, Wetenschappen (Informatica, Computerwetenschappen) / Gecombineerde studiegebieden (digital design and development), Handelswetenschappen (Informatiemanagement en Multimedia, Toegepaste informatica), Industriële wetenschappen en Technologie (Digital arts and Entertainment, Elektronica – ICT, Grafische en digitale media, Multimedia en communicatietechnologie

Sociale wetenschap:
Onderwijs