humane wetenschappen.

De studierichting.

 • De studierichting Humane wetenschappen is een studierichting in de doorstroomfinaliteit, gericht op een brede waaier aan opleidingen in het hoger onderwijs waar mens en samenleving centraal staan.
 • Leerlingen leren daarom theoretische en abstracte leerinhouden verwerken. Zij kunnen de ervaringswereld in een breder perspectief plaatsen en relaties leggen vanuit onder meer een psychologisch, pedagogisch, filosofisch, sociologisch en kunstwetenschappelijk referentiekader.
 • Humane wetenschappen wordt als domeinoverschrijdende studierichting aangeboden in de derde graad. De basisvorming is dezelfde als voor alle andere studierichtingen binnen deze doorstroomfinaliteit.

Leerlingprofiel.

Een leerling uit de studierichting Humane wetenschappen:

 • is nieuwsgierig naar vraagstukken met betrekking tot mens en samenleving in tijd en ruimte;
 • is geïnteresseerd in het eigen gedrag en dat van anderen;
 • is bereid de eigen communicatieve vaardigheden aan te scherpen;
 • verkent mogelijkheden tot maatschappelijk engagement;
 • wil nadenken over essentiële levensvragen;
 • is breed geïnteresseerd in kunst en cultuur;
 • gaat kritisch om met informatie en maatschappelijke verschijnselen;
 • is geboeid door de actualiteit.

Lessentabel.

Basisvorming.

5e6e
Levensbeschouwelijk vak22
LO22
Nederlands43
Frans32
Engels23
Wiskunde + STEM33
Natuurwetenschappen + STEM12
Geschiedenis + Burgerschap22
Aardrijkskunde11
Artistieke expressie10
Economische competenties01

Specifiek gedeelte.

5e6e
Gedragswetenschappen33
Wiskunde11
Maatschappij22
Filosofie22
Kunst21

Vrije ruimte.

5e6e
FLEX/specifieke voorbereiding toelatingsproeven12

Vervolgopleidingen in het hoger onderwijs?

Geesteswetenschap:
Archeologie en Kunstwetenschappen, Geschiedenis, Godgeleerdheid, Godsdienstwetenschappen en Kerkelijk recht, Wijsbegeerte en Moraalwetenschappen

Natuurwetenschap:
Gezondheidszorg

Sociale wetenschap:
Psychologie en Pedagogische wetenschappen / Gecombineerde studiegebieden (Pedagogie van het jonge kind), Sociaal-agogisch werk Gecombineerde studiegebieden (Global communication, International Affairs, Sociaal-economische wetenschappen), Politieke en Sociale wetenschappen, Rechten, Notariaat en Criminologische wetenschappen / Onderwijs / Handelswetenschappen en Bedrijfskunde (Journalistiek, Communicatiemanagement)