moderne talen.

De studierichting.

  • De studierichting Moderne talen is een studierichting in de doorstroomfinaliteit, gericht op een brede waaier aan opleidingen in het hoger onderwijs waar talen en taalwetenschappen centraal staan.
  • Leerlingen leren daarom theoretische en abstracte leerinhouden verwerken. Het gaat om inhouden uit de taalwetenschappen, waaronder taalsystematiek, sociolinguïstiek, taalverwerving, taalontwikkeling, pragmatiek, mediation[1] , taaltechnologie[2] en literatuur.
  • Daarnaast worden communicatieve vaardigheden voor Duits, Engels, Frans en Nederlands aangescherpt.
  • Uniek aan deze studierichting zijn de specifieke eindtermen voor het leren van een vierde vreemde taal. Scholen kiezen zelf welke taal ze hiervoor aanbieden.
  • Moderne Talen wordt als domeinoverschrijdende studierichting aangeboden in de derde graad. De basisvorming is dezelfde als voor alle andere studierichtingen binnen de doorstroomfinaliteit.

Leerlingprofiel.

Een leerling uit de studierichting Moderne talen:

  • is geboeid door alle aspecten van taal als communicatiemiddel, als exponent van de maatschappij én als wetenschapsdomein;
  • wil inzicht verwerven in de verschillende wetenschapsdomeinen eigen aan taal;
  • heeft een serieus boontje voor literatuur;
  • is bereid de eigen communicatieve vaardigheden aan te scherpen;
  • wil graag een vierde vreemde taal beheersen.

Lessentabel.

Basisvorming.

5e6e
Levensbeschouwelijk vak22
LO22
Nederlands43
Frans32
Engels23
Wiskunde + STEM33
Natuurwetenschappen + STEM12
Geschiedenis + Burgerschap22
Aardrijkskunde11
Artistieke expressie10
Economische competenties01

Specifiek gedeelte.

5e6e
Duits22
Nederlands12
Engels21
Frans12
Spaans22
Taalwetenschap11

Vrije ruimte.

5e6e
FLEX/specifieke voorbereiding toelatingsproeven21

Vervolgopleidingen in het hoger onderwijs?

Geesteswetenschap:
Taal- en Letterkunde, Toegepaste taalkunde, Gecombineerde studiegebieden (Afrikaanse talen en culturen, Oost-Europese talen en culturen, Oosterse talen en culturen, Taal- en regiostudies)

Natuurwetenschap

Sociale wetenschap:
Gecombineerde studiegebieden (Global communication, International Affairs, Sociaaleconomische wetenschappen), Politieke en Sociale wetenschappen (communicatiewetenschappen) / Onderwijs / Handelswetenschappen en Bedrijfskunde (Journalistiek, Media en Entertainment Business, Communicatiemanagement)