bedrijfsondersteunende informaticawetenschappen.

De studierichting.

De richting Bedrijfsondersteunende Informaticawetenschappen is een theoretische studierichting in de doorstroomfinaliteit. Het is een richting uit het domein Economie en organisatie. De leerlingen combineren een brede algemene vorming met informaticawetenschappen en – in beperkte mate – bedrijfswetenschappen. 

Het grootste pakket gaat naar informaticawetenschappen: we leggen de focus op algoritmen en programmeren, software ontwikkeling, het ontwerpen en beheren van databanken en het uitwerken van softwareapplicaties.

Leerlingprofiel.

De studierichting is in eerste instantie bedoeld voor leerlingen die uit de tweede graad  doorstroomfinaliteit komen en in het bijzonder uit de richtingen Bedrijfswetenschappen, Economische Wetenschappen of Natuurwetenschappen. Ze kiezen ervoor hun studies op de informatica te richten en het economische luik niet verder uit te breiden.

Verdere profielkenmerken zijn:

  • De leerling heeft een brede interesse in informatica en wiskunde, maar ook in bedrijfswetenschappen.
  • De leerling heeft een goed theoretisch inzicht.
  • De leerling is in staat logisch en analytisch te denken en kan verbanden leggen.

Lessentabel.

Basisvorming.

5e6e
Levensbeschouwelijk vak22
LO22
Nederlands44
Frans32
Engels32
Wiskunde + STEM33
Natuurwetenschappen + STEM 12
Geschiedenis + Burgerschap22
Aardrijkskunde11
Artistieke expressie10
Economische en financiële competenties01

Richtingspecifiek

5e6e
Informaticawetenschappen66
Wiskunde + STEM 11
Communicatiewetenschappen20
Economie11
Bedrijfswetenschappen12

Vrije ruimte.

5e6e
Keuzevakken 5e jaar: psychologie/criminologie, filosofie1*0
Keuzevakken 6e jaar: statistiek, pedagogiek, academische vaardigheden, 01
* Leerlingen kiezen optioneel voor een keuzevak, als 33e lesuur.

Meer info?

https://docs.google.com/document/d/1b3-7aJn09jG7P9almvfLh-LPz4NXRTvry3Wdd4OElY8/edit

Vervolgopleidingen in het hoger onderwijs?

Na de studierichting Bedrijfsondersteunende Informaticawetenschappen hebben de leerlingen de mogelijkheid om te kiezen voor een studie in het hoger onderwijs. De meest logische vervolgopleidingen situeren zich binnen de studiegebieden Sociale Wetenschappen en Handelswetenschappen en Bedrijfskunde (zowel academisch als professioneel). Als professionele bachelors komen ook Onderwijs en Multimedia en Communicatietechnieken in aanmerking.